O nama

Dom zdravlja "Dr. Jovan Ristić" se 2007. godine odvojio od ZC Pirot. Kao samostalna ustanova uspešno posluje zahvaljujući pre svega stručnom kadru koji se intenzivno podmlađuje i izuzetnom razumevanju i podršci lokalne samouprave koja je u istoj godini izdvojila oko 3 miliona dinara za kupovinu instrumenata, lekarske opreme i vozila.

U sastavu ove ustanove funkcionišu i ambulante u Velikom Bonjincu, Ljuberađi, Zvoncu, Stolu, D. Krnjinu, Strelcu i Zavidincu.

Osnivanje i sastav

Samostalno radi od 01.07.2007. godine(ranije bio u sastavu Zdravstvenog centra Pirot). Rad se obavlja u prostorijama doma zdravlja u Babušnici i u zdravstvenim ambulantama u selima Velikom Bonjincu, Zavidincu, Ljuberađi, Donjem Krnjinu, Stolu, Strelcu i Zvoncu.

Kadrovska struktura: 82 zaposlenih 22 doktora medicine + 2 doktora stomatologije 39 medicinskih sestara tehničara 2 stomatološke sestre 7 nemedicinskih administrativnih radnika 10 zaposlenih kao nemedicinski-tehnički i pomoćni radnici.

Organizacione jedinice: Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece Služba za medicinsku dijagnostiku i specijalističkokonsultativnu delatnost Služba za pravne i ekonomsko finansijske poslove.